Antradienis Birželis 18 , 2019
Font Size
   

Administracinė informacija

 

Įstaigos veiklos dokumentai


Šiuo metu paruošti naujos, 2017 m., redakcijos darželio nuostatai, jie pateikti Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai tvirtinti.

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” nuostatai.pdf (2006)

 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” ikimokyklinio ugdymo programa “Aš augu, žaidžiu, pažįstu draugus”. pdf (2017)

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" sveikatos stiprinimo prorama "Augu stiprus ir sveikas".pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis” 2016-2019 m. strateginis veiklos planas.pdf


Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" 2019 metų veiklos planas.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planas.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio “Žiogelis" 2018 metų veiklos planas.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" direktoriaus 2018 metų veiklos užduotys.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" 2017 m. metinė veiklos ataskaita.pdf

 

2017 finansinių metų lešų panaudojimo ataskaita.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" tėvų informavimo tvarka.pdf

 

Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" mokesčio už vaiko reikmių tenkinimą panaudojimo tvarkos aprašas.pdf


Vilniaus lopšelio-darželio "Žiogelis" 2 proc. GPM lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.pdf

 

Finansinės veiklos ataskaitos už 2018 metus.pdf

 

Finansinės veiklos ataskaitos už 2017 metus.pdf

 

Finansinės veiklos ataskaitos už 2016 metus.pdf

 

Finansinės veiklos ataskaita už 2015 metus.pdf